Συνολική Περίοδος Παρατήρησης: Ιούνιος 2020-Μάιος 2022
Τρίτη περίοδος παρατήρησης (Νοέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022)
Δεύτερη περίοδος παρατήρησης (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 20 & Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 21)
Πρώτη περίοδος παρατήρησης (Ιούνιος-Αύγουστος 2020)