Το έργο “Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το πρόγραμμα Active citizens fund , ύψους 13.5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 2021, γνωστού ως EEA Grants . Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση και βελτίωση του θεσμού της νομικής βοήθειας στην Ελλάδα με έμφαση στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης. Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ειδικότερα το δικαίωμα σε αποτελεσματική υπεράσπιση είναι θεμελιώδη στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη και ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της έννοιας του κράτους δικαίου. Ο θεσμός συνεπώς της δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας από την Πολιτεία σε συμπολίτες μας οικονομικά ασθενέστερους, το εύρος, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά του είναι κρίσιμα αφού λειτουργούν ως εγγύηση του δικαιώματος σε έννομη προστασία και ως δικλείδα ασφαλείας στην ορθή απονομή δικαιοσύνης.