Καλές Πρακτικές σε Ευρωπαϊκές Χώρες Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της παρεχόμενης νομικής βοήθειας Συγκριτική ανάλυση…

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 18:30, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), σας…

Κατεβάστε εδώ τον πρακτικό οδηγό νομικής βοήθειας. Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε με σκοπό να δίνονται…

Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική ή κοινωνική θέση πρέπει να απολαμβάνουν με ίσο…

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εναρκτήρια εκδήλωση του έργου την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020.