Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 18:30, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), σας προσκαλεί στην εκδήλωση λήξης του προγράμματος «Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της δωδεκάμηνης παρατήρησης ποινικών δικών όπου έγινε χρήση του θεσμού της νομικής βοήθειας, οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί σε αντίστοιχα συστήματα…Copyright © 2020 Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.All Rights Reserved.