Καλές Πρακτικές σε Ευρωπαϊκές Χώρες Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της παρεχόμενης νομικής βοήθειας Συγκριτική ανάλυση πρακτικών των χωρών της Ευρώπης Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη υιοθετούν μηχανισμούς για τον έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης νομικής βοήθειας.[1] Τέτοιοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν: α) την διαρκή εκπαίδευση και ειδίκευση των παρόχων νομικής βοήθειας, β) την αυτο-αξιολόγηση,…

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 18:30, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), σας προσκαλεί στην εκδήλωση λήξης του προγράμματος «Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της δωδεκάμηνης παρατήρησης ποινικών δικών όπου έγινε χρήση του θεσμού της νομικής βοήθειας, οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί σε αντίστοιχα συστήματα…

Κατεβάστε εδώ τον πρακτικό οδηγό νομικής βοήθειας. Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε με σκοπό να δίνονται με απλό και κατανοητό τρόπο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το θεσμό της νομικής βοήθειας στους δικαιούχους και όλους τους ενδιαφερόμενουςCopyright © 2020 Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.All Rights Reserved.